Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarını oluşturan bölgenin tarihi olarak anlaşılan Türkiye tarihi, hem Anadolu’nun hem de Doğu Trakya’nın tarihini içerir. Daha önce siyasi olarak farklı olan bu iki bölge, MÖ 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi ve sonunda Bizans İmparatorluğu’nun çekirdeği haline geldi. Osmanlı döneminden önceki zamanlar için, Türk halklarının tarihi ile şimdi Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan toprakların tarihi arasında da bir ayrım yapılmalıdır.[1][2] Türkiye’nin bazı bölümlerinin Selçuklu Hanedanı tarafından fethedildiği zamandan bu yana, Türkiye tarihi Selçuklu İmparatorluğu’nun orta çağ tarihini, Osmanlı İmparatorluğu’nun orta çağdan modern tarihini ve 1920’lerden bu yana da Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini kapsar.

 

Türkiye tarihi nereden başlar?

Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarını oluşturan bölgenin tarihi olarak anlaşılan Türkiye tarihi, hem Anadolu’nun hem de Doğu Trakya’nın tarihini içerir.

Tarihte bilinen ilk Türk kimdir?

İskitler, ya da daha çok bilinen diğer adıyla sakalarilk Türk Topluluğu kabul edilmektedir. Tarihçilere göre İskitler, Türkleri oluşturan “Turanaid” yani ön Türkler kavminin mensubudur.

Türk soyu kaç yıllık?

Mensup olduğumuz Türk kavmi, tarihe ancak 4.000 yıl önce giriyor. Fakat biz, Türklerin tarihini M.Ö. VII yüzyıl, hatta tam mânâsıyle M.Ö. III.yüzyıldan, ilk Büyük Türk Hakanı Tuman (Teoman) Yabgu’dan biliyoruz.

Türkiye ilk nerede kuruldu?

Asya hunları, Teoman Han tarafından M.Ö 220 yılında kurulmuştur. Orta Asya‘da kurulan ilk Türk devleti olma özelliği de taşıyan Asya Hun İmparatorluğu ayrıca tarihte kurulan ilk Türk devleti olmasıyla da oldukça önem teşkil etmektedir. Başkenti Ötüken’dir.

Türk Tarihinde Zaferler ve Felaketler

 

 

Türkiye tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir